Friesland

Kelvin Friesland
Kelvin Friesland verduurzaamt collectieve (gas)gestookte installaties met een verbruik of equivalent van meer dan 100.000 m3 gas. Deze installaties worden vervangen door een installatie waarbij warmte duurzaam wordt opgewekt. Hierbij kan worden gedacht aan een collectieve warmtepomp of WKO’s.

Het Esco concept: duurzame warmte zonder zorgen
Er wordt gewerkt op basis van het ESCo principe. ESCo staat voor Energy Service Company. Dat betekent dat de duurzame installatie (die de bestaande (gas)installatie vervangt)  door Kelvin wordt gefinancierd, geïnstalleerd  en beheerd.  Dus geen investeringen of onderhoud door de eindgebruiker. Deze kan zorgeloos kan genieten van duurzame warmte. Zonder in te leveren op comfort.

Ondersteuning door het FSFE 
Om dit concept in Friesland te stimuleren, is Kelvin Friesland een partnership aangegaan met het FSFE (Funs Skjinne Fryske Enerzjy), het Friese duurzaamheidsfonds. Het FSFE vindt dit een belangrijk initiatief omdat dit bedraagt aan de verduurzaming van warmte en het reduceren van gasgebruik. Daarom participeert het FSFE in Kelvin Friesland en draagt bij aan de financiering van de projecten.  De warmtetransitie heeft binnen de provincie Fryslân hoge prioriteit.

Voor wie is dit interessant?
Dit concept is interessant voor vrijwel alle (wat grotere) partijen die over willen gaan naar een duurzame oplossing: Zorginstellingen, VVE’s en woningbouwverenigingen, bedrijven, gemeenten, scholen, zwembaden, etc.

Voorbeeld
Een projectvoorbeeld van Kelvin Friesland en het FSFE is het woonzorgcentrum Skûle in Metslawier. Hier wordt de oude gasinstallatie door Kelvin vervangen door een collectieve warmtepomp. De zorginstelling is volledig ontzorgd en de bewoners krijgen duurzame warmte. Comfort en zekerheid staan voorop.  Daarnaast verzorgd Kelvin Friesland de facturatie richting bewoners, conform de warmtewet.

Interesse?
Kelvin Friesland geeft graag inzicht in uw specifieke situatie. Op basis van een vrijblijvende afspraak bij u op locatie, kan snel worden bepaald wat de mogelijkheden zijn.  U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice via klantenservice@kelvin.nl. Het FSFE en Kelvin Friesland moedigen u van harte aan om de stap naar duurzame warmte te nemen.