SKULE - Metslawier

Kelvin zorgt voor levering van ruimteverwarming en warm tapwater aan zorgcentrum De Skûle in Metslawier

Kelvin zorgt voor levering van ruimteverwarming en warm tapwater aan zorgcentrum De Skûle in Metslawier. De levering is reeds gestart. De collectieve voorziening levert warmte aan de individuele aanleunwoningen en het hoofdgebouw van de aanwezige zorginstelling.  Kelvin is voornemens om op korte termijn een investering te doen in de verdere verduurzaming van de collectieve  warmtevoorziening.

Terug naar actueel? Klik hier