Terheijden

OMSCHRIJVING

In Terheijden wordt gewerkt aan een energieneutraal dorp. Elektriciteit wordt opgewekt door een windmolen en een zonnepark, de stroom wordt geleverd aan de woningen en een warmtecentrale geleverd. Deze centrale voorziet middels een warmtenet het dorp van duurzame warmte. Er gaat gebruik gemaakt worden van aquathermie in combinatie met een wko en 1-boiler als back-up. De eerste kilometers warmtenet zijn al aangelegd, eerste levering staat gepland in het voorjaar van 2022.

SPECIFICATIES

Uitvoering 2020-2024
Opdrachtgever Traaise Energie Maatschappij
Omvang 750WEQ
Duurzaamheid Reductie van 900 ton CO2/jaar
Rol Kelvin Warmtepartner (risicodragend)

Meer buurtinitiatieven bekijken? Klik hier