A279DF7B50976B07833BDA08F16F1A95

Zorgcentrum De Skûle (Metslawier)

Woonzorgcentrum De Skûle biedt woonzorg, tijdelijke zorg en thuiszorg. Het moderne gebouw ligt midden in het dorp Metslawier te Friesland. Kelvin voorziet de individuele woningen en het hoofdgebouw van ruimteverwarming en tapwater vanuit de collectieve warmte installatie. Om de duurzaamheid en leveringskwaliteit te verhogen wordt de installatie vervangen door een duurzame installatie. 

De nieuwe installatie maakt voor de opwekking van ruimteverwarming en tapwater met name gebruik van lucht/water warmtepompen. Dit duurzame systeem gebruikt de buitenlucht als bron. Als back-up en piek voorziening (bijvoorbeeld bij extreem koude dagen)  zal een hoog rendement cv installatie standby staan. Door gebruik te maken van deze configuratie  is duurzaamheid maar ook leveringszekerheid gewaarborgd voor de lange termijn.

Terug naar projecten? Klik hier