De Meerpaal (Houten)

Per 1 januari 2020 is Kelvin de  exploitant en eigenaar van het duurzaam warmte en koude systeem op bedrijventerrein De Meerpaal. Op het bedrijventerrein worden panden voorzien van warmte en koude, 100% zonder gebruik van aardgas. Het systeem bestaat uit meerdere ontrekkings- en infiltratiebronnen welke middels een distributienet met elkaar verbonden zijn. Op het systeem…

Lees meer

Zorgcentrum De Skûle (Metslawier)

Woonzorgcentrum De Skûle biedt woonzorg, tijdelijke zorg en thuiszorg. Het moderne gebouw ligt midden in het dorp Metslawier te Friesland. Kelvin voorziet de individuele woningen en het hoofdgebouw van ruimteverwarming en tapwater vanuit de collectieve warmte installatie. Om de duurzaamheid en leveringskwaliteit te verhogen wordt de installatie vervangen door een duurzame installatie.  De nieuwe installatie…

Lees meer

Puerto Verde (Geleen)

Puerto Verde (Groene Haven) in het centrum van Geleen

Puerto Verde (Groene Haven) in het centrum van Geleen is een heerlijke plek om te wonen. Vanuit het WKO systeem voorziet Kelvin de woningen van duurzame warmte en koeling, daarnaast wordt ook warm tapwater geleverd vanuit de collectieve installatie.

Lees meer