Afbeelding1

Kelvin wint aanbesteding in Wageningen

Kelvin gaat in de Wageningse wijk Benedenbuurt een coöperatief duurzaam warmtenet ontwikkelen. De handtekeningen hiervoor zijn gezet door Ton Schalkx (Kelvin) en vertegenwoordigers van de gemeente Wageningen, de Woningstichting en coöperatie WOW.

Realistische business case

Het project is een initiatief van de bewoners in de Benedenbuurt. Zij willen duurzame warmte voor hun woningen en stapten met hun plan naar de gemeente, Woningstichting en coöperatie WOW. Toen ook die enthousiast waren, werd er een adviesbureau ingeschakeld. Dit bureau beoordeelde of er sprake is van een realistische business case. Dat bleek het geval. Toen was ook het moment waarop gezocht werd naar een ervaren kennispartner. Wij kwamen als winnaar naar voren, mede door ervaring in coöperatieve ontwikkelingen (Terheijden) en een heldere visie hebben op samenwerking. 

Zeggenschap voor alle stakeholders

Ton Schalkx (Kelvin/Groendus) zet zijn handtekening, als eerste stap naar een betaalbare oplossing voor de energietransitie van de Benedenbuurt in Wageningen.

We weten uit ervaring hoe belangrijk het is om het draagvlak van de bewoners te behouden. Dat betekent het momentum pakken (de vaart erin houden), goed luisteren naar hun wensen, verzekeren dat het hún plan blijft en het vertrouwen geven dat het project optimaal gaat verlopen. We houden overigens continu rekening met ieders belangen. Die van bewoners, maar ook die van de gemeente, woningstichting en coöperatie. Alle  stakeholders worden betrokken tijdens het uitrollen van het duurzame warmtenet en maken duidelijk wat ieders rol is. Het feit dat we oog hebben voor dit soort zaken én beschikken over de nodige kennis en ervaring, gaf de doorslag ons dit project te gunnen.

Staand van links naar rechts: Frans Dinnissen (penningmeester coöperatie WOW), Joris Fortuin (voorzitter coöperatie WOW) en Annelies Barnard (bestuurder van de Woningstichting). Wethouder Anne Janssen was afwezig wegens ziekte.


  • Foto: Tekenmoment intentieovereenkomst WOW
  • Fotograaf: Guy Ackerman

Terug naar actueel? Klik hier