schermafbeelding-2021-04-09-om-12_optimized.31.05

Intentieovereenkomst warmtenet Benedenbuurt

Bron: wageningen.nieuws.nl

Gemeente Wageningen, de Woningstichting, coöperatie WOW, de gemeente Wageningen en warmtepartner Kelvin/ Groendus hebben afspraken gemaakt over de aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst, die door alle partijen is ondertekend. De intentie is om de komende maanden tot een samenwerkingsovereenkomst te komen met het bedrijf Kelvin/ Groendus. Het is de bedoeling dat er een warmtenet in de Benedenbuurt komt. Zo kan de wijk collectief duurzaam verwarmd worden.

Samenwerking

Wethouder Anne Janssen: ‘We staan voor een grote uitdaging. We gaan een warmtenet aanleggen in de Benedenbuurt. En wat is het dan belangrijk om vanaf het begin met alle partners in de wijk samen op te trekken. Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst gaan we nu echt van start om met de bewoners coöperatie en de Woningstichting elke inwoner in de Benedenbuurt een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmteoplossing aan te bieden.”

Bestuurder van de Woningstichting Annelies Barnard: “We zijn erg blij dat we in deze wijk samen vanuit het initiatief van bewoners toewerken naar een betaalbare en goede oplossing voor de energietransitie. De afgelopen jaren hebben laten zien dat we op de goede weg zijn en nu gaan we echt toewerken naar een concreet voorstel voor de buurt en onze huurders’.

Voorzitter coöperatie WOW Joris Fortuin: “We hebben laten zien dat we samen met bewoners belangrijke stappen kunnen zetten in de mogelijke aanleg van een warmtenet in onze wijk. Daar ben ik trots op.”

Afspraken gemaakt

In de intentieovereenkomst hebben alle partijen afspraken gemaakt over de manier van samenwerken. Deze overeenkomst is de eerste stap naar de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie- en exploitatiefase van het project. De richtdatum voor het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is eind juni 2021. Na de zomer ontvangen de bewoners van de wijk een concreet aanbod.

Ideale warmtepartner

Al sinds 2018 maakt coöperatie WOW zich sterk voor de aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt. Vorig jaar is er een “beauty contest” uitgeschreven, een verkiezing van de meest ideale warmtepartner. In totaal deden 14 kandidaten deden mee en na een aantal rondes bleek Kelvin/Groendus de partij die het meest aansloot bij de wensen van de partners. Het bedrijf heeft in Terheijden laten zien dat ze coöperatief kan samenwerken. Deze ervaring nemen zij mee in dit project.

Terug naar actueel? Klik hier