Bron: wageningen.nieuws.nl Gemeente Wageningen, de Woningstichting, coöperatie WOW, de gemeente Wageningen en warmtepartner Kelvin/ Groendus hebben afspraken gemaakt over de aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst, die door alle partijen is ondertekend. De intentie is om de komende maanden tot een samenwerkingsovereenkomst te komen met het bedrijf…

Lees meer

Over Kelvin Kelvin is een jong bedrijf gespecialiseerd in het realiseren en exploiteren van warmte- en koude projecten in Nederland. Het team van Kelvin beschikt over jarenlange ervaring in duurzame energie en warmte. Binnen de organisatie zijn de lijnen kort en de sfeer informeel. In verband met de groeiambities wordt gezocht naar een commercieel projectontwikkelaar…

Lees meer

Kelvin zorgt voor levering van ruimteverwarming en warm tapwater aan zorgcentrum De Skûle in Metslawier. De levering is reeds gestart. De collectieve voorziening levert warmte aan de individuele aanleunwoningen en het hoofdgebouw van de aanwezige zorginstelling.  Kelvin is voornemens om op korte termijn een investering te doen in de verdere verduurzaming van de collectieve  warmtevoorziening.

Lees meer

95% van de bebouwde omgeving maakt nog gebruik van aardgas voor ruimteverwarming.  Kelvin ontwikkelt momenteel voor diverse (zakelijke) afnemers een duurzaam alternatief ter vervanging van gasgestookte installaties. Wilt u ook van het aardgas af, wij helpen u verder! https://lnkd.in/gC95zuU

Lees meer

Helemaal eens met het opinie stuk van Vereniging Eigen Huis in de Volkskrant vanochtend! Warmtenetten zijn een uitstekend duurzaam alternatief voor het verwarmen met aardgas, echter moet het huidige model veranderen wil deze transitie plaatsvinden. Partners in de warmteketen, transparante tarifering (niet op basis van aardgas) en keuze vrijheid voor de eindgebruikers zijn noodzakelijk. Kelvin…

Lees meer